Wycieczka do Lublina

Klasa IIa i III brały udział w projektach Uniwersytetu Dziecięcego.

Klasa IIa realizowała projekt przyrodniczy pt. „Przyroda z klasą”. Klasa III projekt z zakresu ekologii pt. „Klimatyczna klasa”. W nagrodę uczniowie zostali zaproszeni na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wykład z neurobiologii pt. „Dlaczego samemu nie można się połaskotać?”. Po spotkaniu w UMCS-ie uczniowie zwiedzili Muzeum Wsi Lubelskiej i wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Od ziarenka do bochenka”.