Zdalne nauczanie w GZS w Kazimierzu Dolnym

Działania w ramach zdalnego nauczania będą prowadzone w naszej szkole poprzez:

 1. Dziennik elektroniczny gdzie będą wysyłane uczniom:
  • informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się/powtórzenia z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp.,
  • linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp.,
  • zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania,
  • inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.
 2. Platformy edukacyjne zaproponowane przez nauczyciela np. epodręczniki, matlandia, Quizizz, itp.
 3. W przypadku ograniczenia lub braku dostępu do zasobów internetowych nauka opierać się może o:
  • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które już uczniowie posiadają,
  • wydrukowane przez szkołę materiały dla uczniów i dostępne w szkole we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców,
  • dostarczanie wydruków do uczniów (w wyjątkowych sytuacjach).
 4. Prace sprawdzane będą po przesłaniu lub przekazaniu ich w sposób wskazany przez nauczyciela. Może to być:
  • tekst w wiadomości przesłanej w e-dzienniku,
  • załącznik przesłany przez e-dziennik,
  • załącznik (tekst, zdjęcie, skany, itp.) przesłany na adres wskazany przez nauczyciela lub telefon,
  • wersja papierowa wrzucona do „skrzynki” w szkole lub przekazanie dyżurującemu nauczycielowi.

Uczniowie:

 1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt
  z wychowawcą i nauczycielami.
 2. Starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek a w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie rozmowy telefonicznej.
 3. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

Rodzice:

 1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, codziennie logować się na stronie dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.