Bardzo prosimy o zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej na wakacje. Książki należy oddawać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed wakacjami w dniach 14- 24 czerwca. Podręczniki na tydzień przed końcem roku szkolnego od 17 czerwca 2021 roku.