Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), w naszej Szkole przeprowadzony został PRÓBNY ALARM przeciwpożarowy.

Po ogłoszeniu alarmu w szkole, przeprowadzono ewakuację wszystkich osób znajdujacych się w budynku szkoły. Jednocześnie poinformowano Straż Pożarną, że w szkole wybuchł pożar. Na miejsce przybyło pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Po sprawnie przeprowadzonej akcji ratowniczej zgodnie z zasadami i procedurami prowadzenia tego typu akcji, ćwiczenia zakończono. Alarm został odwołany.