Konkurs recytatorski

20 marca 2013 roku w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym odbył się gminny konkurs recytatorski pt. „Prawda o człowieku i jego życiu w twórczości ks. Jana Twardowskiego”.

Konkurs zorganizowany został przez panią Małgorzatę Józefacką, nauczyciela bibliotekarza i panią Wiolettę Markowską, nauczyciela języka polskiego w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym. Do konkursu zgłosiło się 35 uczestników. Podczas konkursu, między wystąpieniami recytatorów uczniowie szkoły podstawowej: Daria Doraczyńska i Michał Arbuz zaprezentowali sylwetkę księdza Jana Twardowskiego.

Jury w składzie: pani Krystyna Bort, emerytowany nauczyciel języka polskiego, pani Katarzyna Adamowska, pracownik Biblioteki Powiatowej w Puławach i pan Marcin Pisula, nauczyciel historii przyznało nagrody w trzech kategoriach wiekowych.

Klasy I – III

1 miejsce – Julia Araucz, SP w Kazimierzu Dolnym, instruktor pani Iwona Budnik

Wyróżnienia

Jakub Kalinowski, SP w Skowieszynku, instruktor pani Urszula Cięszczyk

Natalia Celej, SP w Kazimierzu Dolnym, instruktor pani Anita Lasek

Klasy IV – VI

1 miejsce – Kamil Synowiec, SP w Kazimierzu Dolnym

Wyróżnienia

Anna Boroch, SP w Kazimierzu Dolnym

Adrianna Cichoń, SP w Kazimierzu Dolnym

Gimnazjum

1 miejsce – Angelika Siedlecka, GZS w Kazimierzu Dolnym

Wyróżnienia

Mateusz Smolak, GZS w Kazimierzu Dolnym

Maria Kępińska, GZS w Kazimierzu Dolnym

Recytatorów ze szkoły podstawowej przygotowała pani Wioletta Markowska, a uczniów z gimnazjum pani Edyta Podrażka.

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy i słodkie upominki.