Bohaterzy niepodległości

Uczniowie klasy III należący do Kazimierskiego Klubu Młodych Czytelników od marca do listopada 2018 roku uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Bohaterzy niepodległości”.

Zajęcia realizowane podczas projektu miały na celu rozszerzenie treści wynikających z podstawy programowej oraz poszerzenie wiedzy o informacje dotyczące historii kraju oraz historii miejscowości w której żyją uczniowie. W oparciu o ten projekt dzieci utrwaliły posiadaną wiedzę dotyczącą własnego kraju oraz poszerzyły ją o nowe wiadomości związane z jego Ojczyzną i bohaterami, którzy walczyli o jej niepodległość.
Realizacja treści wynikających z projektu zakładała wszechstronną aktywność dzieci. Uczniowie podejmowali różnorakie działania w trakcie zajęć. Projekt był realizowany podczas siedmiu dwugodzinnych zajęć dydaktycznych.
W ciągu roku dzieci poznały sylwetki Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności. Program napisały i realizowały panie Urszula Soleniec z Biblioteki Publicznej i Agnieszka Wawrzycka.