Ślubowanie

Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami.

23 listopada odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Janusz Raczkiewicz dokonał symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej” dotykając piórem jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów.
Zanim jednak pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców i bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.