W dniach 19 – 21 kwietnia uczniowie trzecich klas gimnazjum piszą egzamin gimnazjalny.

19 kwietnia to część humanistyczna: historia, WOS i język polski. 20 kwietnia to egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. 21 kwietnia to egzamin z języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego. 41 gimnazjalistów z naszego gimnazjum przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego. Udział w egzaminie jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Życzymy powodzenia.