Święto Narodowe Trzeciego Maja – to polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w 1990 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową i przyjęta tego dnia przez Sejm. Regulowała ona ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej, nowoczesną spisaną Konstytucją. Z okazji tego Święta w naszej Szkole odbyły się uroczyste apele. Delegacja uczniów, poczty sztandarowe i nauczyciele brali udział w miejskich obchodach tego święta.