W dniu 10 czerwca 2013 roku odbył się w naszej szkole Gimnazjalny Dzień Profilaktyki, który jest już imprezą cykliczną.

Tego dnia młodzież gimnazjum uczestniczyła w zawodach sportowych oraz konkursie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień. Każda klasa miała za zadanie wykonać plakat informujący o zakazie sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim. Aby uatrakcyjnić ten dzień uczniowie przygotowali występ muzyczny lub skecz. Rywalizacja była zacięta, bo było o co walczyć – atrakcyjne nagrody. Za I miejsce 1000 zł. dla klasy – dofinansowanie do wycieczki, II miejsce – 700 zł. i III miejsce – 500 zł. (pieniądze na ten cel pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). W tym roku wygrała klasa III a, zaś o drugie miejsce była zacięta dogrywka między klasą II b i III a. W rezultacie obydwie klasy zajęły II miejsce i komisyjnie ustalono, iż pieniądze z II i III miejsca zostaną podzielone po połowie. W przerwie wystąpili uczniowie klasy II szkoły podstawowej ze spektaklem o szkodliwości palenia papierosów. Wszyscy dobrze się bawili. Zaangażowani zostali także wychowawcy do konkurencji sportowych. Był to dzień integracji, dobrej zabawy i zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy.