The princess and the frog

13 czerwca 2013 roku uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej zaprezentowali przedstawienie pt. „The princess and the frog”.

Rolę księżniczki odegrała Julia Stefanek, a żabki Laura Stefańska. Przedstawienie odbyło się w języku angielskim. Uczniowie klasy drugiej przez kilka lekcji ciężko pracowali, ucząc się ról w innym języku niż ojczysty. Jak się okazało doskonale przygotowali i pięknie zaprezentowali przed publicznością, czyli kolegami z klasy I i III, rodzicami i dyrekcją szkoły.