W dniu 15 stycznia 2014 roku w naszej szkole odbył się coroczny Konkurs Kolęd dla klas I – III.

Organizatorkami były panie Hanna Paruch i Grażyna Kozieł. Konkurs był organizowany w naszej szkole po raz ósmy. Miał na celu kultywowanie zwyczaju śpiewania kolęd, zapoznania z historią kolęd, zainteresowania muzyką i docenienie uzdolnień dzieci. Występy oceniało jury w składzie: panie Małgorzata Józefacka i Anita Lasek oraz pan Adam Głos. Oceniano walory głosowe, interpretację kolędy oraz ogólne wrażenie artystyczne. Na zakończenie tegorocznej edycji konkursu, członkowie jury, organizatorzy, zgromadzeni rodzice, dzieci i nauczyciele wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki. Wszyscy uczestnicy dostali prezenty, a wyróżnieni zostali: Marta Zając, Franek Iwaszko, Julka Araucz, Weronika Siedlecka.