To już tradycja, że uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w okresie Bożego Narodzenia wystawiają Jasełka.

Dwukrotnie kolędowali w Klasztorze Ojców Franciszkanów Reformatów. Tegoroczne przedstawienie odbyło się w Kazimierskiej Farze w dniu 19 stycznia 2014 roku. Wzięło w nim udział 30 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Ideą spotkania w kościele było wspólne kolędowanie. Fara wypełniła się wspólnym śpiewem dzieci, rodziców i zgromadzonej w kościele publiczności. Zwyczaj kolędowania narodził się jeszcze w pogańskich czasach rzymskich, gdy to w pierwszych dniach roku sąsiedzi i krewni odwiedzali się wzajemnie, obdarowywali się prezentami i śpiewali pieśni, chwalące początek miesiąca, domowników i otoczenie. Muzyka bowiem łączyć miała obyczaje i od zarania dziejów była wyrazem radości. Z upływem wieków pieśni te, również wśród chrześcijan, przybrały charakter religijny znany po dziś dzień. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli pani Moniki Kubiś – Arbuz i pani Wioletty Markowskiej wraz z uczestnikami spotkania zgromadzonymi w Farze wspólnie kolędowali na chwałę Pana. Oprawę muzyczną na profesjonalnym poziomie zapewnił organista pan Adam Głos. Licznie zgromadzona publiczność była zachwycona poziomem artystycznym występu, wyrażając swoją aprobatę gromkimi brawami. Jeśli chcesz obejrzeć Jasełka kliknij na adres:

http://youtu.be/lx-fmnviaZc