Samorząd Szkolny zaprasza uczniów klas I – VIII do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie ozdoby wielkanocnej.

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Samorząd Szkolny

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas I -VIII naszej szkoły.
  • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę
  • Prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa – I-III klasa
II grupa – IV-VIII klasa

3. CELE KONKURSU:

  • Kultywowanie Wielkanocnej tradycji, obrzędów ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
  • Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży.
  • Zainteresowanie rękodziełem ludowym.
  • Promowanie młodych talentów.
  • Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży.

4. ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby wielkanocne wykonujemy dowolną techniką, prace mogą łączyć różne techniki i materiały (np. papier, bibuła, tkanina, wiklina, filc, koronka, włóczka, kredki, farby).

5. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Zdjęcie wykonanej ozdoby wielkanocnej należy przesłać do 1 KWIETNIA 2021 na adres [email protected]

Opiekunowie Samorządu Szkolnego
Agnieszka Kwiatek-Ostrach, Anna Zakiewicz