Zapraszamy do udziału w konkursie „Mistrz Pięknego Czytania”.

REGULAMIN KONKURSU

,,Mistrz Pięknego Czytania”

1. Nazwa  konkursu:

,,Mistrz Pięknego Czytania”

2. Organizatorzy konkursu

Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym

Odpowiedzialni za organizację:

Wioletta Markowska, Małgorzata Józefacka, Edyta Podrażka

3. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV-VIII SP

4. Cele konkursu:

a) popularyzacja literatury pięknej

b) rozwijanie umiejętności pięknego czytania

c) prezentacja umiejętności uczniów.

5. Kryteria oceny

a) kultura słowa (artykulacja, akcent),

b) interpretacja ( intonacja, modulacja głosu, tempo czytania),

c) ogólny wyraz artystyczny,

6. Czas czytania: max. 5 min. wybranego przez ucznia fragmentu dowolnej lektury (obowiązkowej lub uzupełniającej)

7. Zgłoszenia do 23. 03. 2021 r.  przyjmują W. Markowska, M. Józefacka i Edyta Podrażka telefonicznie lub mailowo.

8. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy a zwycięzca tytuł ,,Mistrza Pięknego Czytania” oraz  nagrodę.

9. Opis konkursu:  Uczestnik konkursu wybiera dowolny, ulubiony fragment lektury szkolnej, czyta w domu i nagrywa filmik, który przesyła na adres

[email protected] lub [email protected] lub [email protected]    do 30. 04. 2021 r. Podsumowanie konkursu odbędzie się w auli szkolnej, w później wyznaczonym terminie.

Regulamin konkursu