Ślubowanie uczniów klasy I

Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Dzielnie uczyli się wierszyków  i piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Swoje umiejętności zaprezentowali podczas dzisiejszej uroczystości pięknie śpiewając, mówiąc o przyjaźni, koleżeństwie i potrzebie edukacji.

Po zakończonej części artystycznej, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej” – mówił pan dyrektor, dotykając piórem – ramion swoich podopiecznych. Dzieci zostały  obdarowane prezentami.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci.