„Kto czyta książki, żyje podwójnie”.
 ( Umberto Eco)
 

17. czerwca 2024 roku  odbyło się podsumowanie  Szkolnego  Konkursu „Lekturomaniacy”. Zadanie konkursowe dotyczyło przygotowania pracy artystycznej inspirowanej lekturą szkolną. Głównym  celem było pogłębienie wiedzy z zakresu  odbioru i interpretacji tekstów literackich oraz jej twórcze wykorzystanie i pobudzenie kreatywności. Uczniowie wykonywali prace indywidualnie i grupowo.

Nagrody otrzymali:

Klasy 1 – 3

Kategoria: praca przestrzenna

I miejsce – Wiktoria Lenart kl. 1                                                                                                                 

II miejsce – Karolina Kobiałka  i  Maja Samcik kl. 3                                                                            

III miejsce – Zuzanna Lis kl. 1 ex aequo  Maja Rabińska kl. 3                                              

Wyróżnienia: Zofia Pałka kl. 1 ex aequo Paulina Wiertel kl. 3                                            

Kategoria: lekturowe zagadki

I miejsce – Agnieszka Józefacka kl. 1                                                                                      

Kategoria: praca plastyczna

 I miejsce – Maja Mitura kl. 1                                                                                                               

II miejsce – Zuzanna Daciuk kl. 3  ex aequo Amelia Wolska kl. 1                                                      

III miejsce – Zuzanna Rabińska kl. 1

Klasy 4 – 6

Kategoria: obraz

I miejsce– Oliwia Tarłowska kl. 4

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Milena Skrzypczak kl. 5 ex aequo Anna Lasota kl. 6 i Patrycja  Lenart kl.6

II miejsce – Nina Czerwiec kl. 5 ex aequo Wiktoria Adamczyk kl. 5 ex aequo Julia Zaborek kl. 6

III miejsce – Sylwia Gębal kl. 5 ex aequo Antoni Górecki kl. 5

Wyróżnienia: Szymon Sijka, Igor Grabczak, Łukasz Grudnicki kl. 5

Kategoria: lapbook

I miejsce – Anna Lasota, Patrycja Lenart, Magdalena Łubkowska, Mateusz Rodzik i  Igor Wasiłek kl. 6

II miejsce – Maja Grzyb i  Jagoda Kurek kl. 4 ex aequo Maja Nowaczek, Małgorzata Kowalczyk, Antonina Stańska i  Julia Zaborek kl. 6

Klasy 7 – 8

Kategoria: obraz

I miejsce – Amelia Cieślak kl. 7a

Kategoria: praca plastyczna

I miejsce – Maria Świderska kl. 7a ex aequo Daryna Syrymula kl. 7b

II miejsce – Julia Maciaszek kl. 7a ex aequo Agata Szebska kl. 7a

III miejsce – Szymon Rozwód kl. 7a ex aequo Wojciech Piłat kl. 7b