LEPSZA SZKOŁA to ogólnopolski projekt, którego uczestnicy systematycznie badają wyniki pracy uczniów. Udział w tym projekcie jest możliwy dzięki współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym, z którego podręczników uczą się dzieci języka polskiego w szkole podstawowej.

Program LEPSZEJ SZKOŁY pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 113 tysięcy nauczycieli i 9 milionów uczniów. Od kilku lat uczniowie naszej szkoły podstawowej mają możliwość udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym Lepsza Szkoła pt. „Wielki Sprawdzian”. Głównym jego celem jest badanie kompetencji polonistycznych w szkole. Program przeznaczony jest wyłącznie dla nauczycieli korzystających z podręcznika tego wydawnictwa. Uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów z całej Polski, rozwiązują standaryzowane testy. Po każdym teście jest możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Standaryzowane testy dają nauczycielowi możliwość systematycznej i rzetelnej oceny postepów w nauce. Już od 4 klasy przyzwyczajają uczniów do testowej formy sprawdzania wiedzy.

Indywidualizowane raporty:

pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
pokazują, które z typów zadań sprawiaja uczniom najwięcej trudności,
umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy,
są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.
Nauczyciel przeprowadza kolejne testy i sprawdza je za pomocą klucza odpowiedzi. Na stronie wydawnictwa wpisuje wyniki i zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Wioletta Markowska nauczyciel języka polskiego.