Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym w porozumieniu z Gminnym Zespołem Szkół Kazimierzu Dolnym wzięła udział w PROGRAMIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych.

Głównym celem programu jest wspieranie bibliotek publicznych oraz szkolnych poprzez zapewnienie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych. Dzięki dotacji biblioteki mają szansę kształtować nawyk czytania i korzystania ze zdobytych informacji wśród dzieci i młodzieży.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych to nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Założeniem projektu jest połączenie sił bibliotek publicznych i szkolnych oraz wspólne działanie na rzecz krzewienia kultury słowa i rozwoju czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.