3 marca odbyły się w Kazimierzu Dolnym uroczystości poświęcone obchodom Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W uroczystościach tak jak w poprzednich latach wzięła udział reprezentacja naszej szkoły: uczniowie oraz nauczyciele. Szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej, złożone zostały kwiaty przy pomniku upamiętniającym Majora Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”.

Uczniowie włączyli się w odśpiewanie „Marszu Zaporczyków”.