W dniu 13 czerwca młodzież z gimnazjum wraz z nauczycielami brała udział w koncercie profilaktycznym pod hasłem „NIEĆPA”.

Koncert odbył się w hali MOSiR w Lublinie, a tegorocznymi gwiazdami były zespoły ”STO %” z Piotrem Nagielem oraz „BLUE CAFE”. Koncertowi towarzyszyły akcje informacyjne i profilaktyczne prowadzone przez organizacje pozarządowe i przedstawicieli służby zdrowia oraz prewencji policji. Bilety na koncert jak co roku zostały zakupione z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Młodzież bawiła się świetnie co widać na zamieszczonych zdjęciach.