Dnia 16 czerwca klasy gimnazjalne brały udział w różnorodnych konkurencjach sportowych, intelektualnych i plastycznych z okazji Dnia Profilaktyki.

Rywalizacja była bardzo zacięta, a ostateczna klasyfikacja przedstawia się nastepująco:

I miejsce klasa IIIb – nagroda 1000 zł. dla klasy

II miejsce klasa IIa – 700 zł. dla klasy

III miejsce klasa IIIa – 500 zł. dla klasy.

Nagrody zostały ufundowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.