W maju w bibliotece szkolnej realizowano projekt czytelniczy  „Podróże z książką”. Projekt zwyciężył w Konkursie na Inicjatywy Oddolne w ramach zadania „Słowa mają moc” realizowanego w ramach programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ |KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Organizatorem konkursu był Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki – Biblioteka Publiczna.

Celem projektu była promocja biblioteki i popularyzacja czytelnictwa w lokalnym środowisku, zaangażowanie dzieci,  młodzieży, dorosłych i seniorów, integracja lokalnego środowiska.

Działania skierowane były do dzieci i młodzieży Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym, uczniów z oddziałów przygotowawczych –z Ukrainy uczniów szkół podstawowych z gminy Kazimierz Dolny, nauczycieli, nauczycieli emerytów, Dyskusyjnego Klubu Książki, Kazimierskiego Uniwersytetu III wieku, mieszkańców miasta i gminy.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty czytelniczo-plastyczne „Wyspa Wielkanocna” oraz „Dywizjon 303”, które poprowadzili Marek Oliwier Fiedler, wnuk podróżnika oraz  Stefania Abbasova z Muzeum- Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera dla uczniów starszych klas SP.

Uczniowie z klas III-VI obejrzeli spektakl liiteracko-muzyczny „Nagle w głębi lasu” wg książki Amosa Oza w którym wystąpili Beata Frankowska z fundacji Musszelka i Sebastian Krajewski.

Pani Magdalena Krasuska z Teatru NN w Lublinie poprowadziła warsztaty „Design literacki” dla uczniów klas I i II, a dla starszych chętnych uczniów warsztaty zdobienia toreb cytatami z literatury „Typotorby”.

W programie znalazł się również spektakl „Prastara Książnica – skarb i tajemnica… bo mądrość tkwi nie tylko w Wi-Fi” w którym wystąpili aktorzy Teatru Maska. Wzięli w nim udział uczniowie z klas I-III , uczniowie z oddziału przygotowawczego oraz ze Szkoły z Rzeczycy.

Dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, Dyskusyjnego Klubu Książki, Kazimierskiego Uniwersytetu III wieku, mieszkańców miasta i gminy zorganizowano Spotkanie autorskie z Wandą Michalak, kazimierzanką, autorką najnowszej książki o Kazimierzu Dolnym – „Kazimierz Dolny – NIEOPISANY RAJ”.  Po spotkaniu zorganizowano biesiadę literacką.

Spotkaniom i warsztatom towarzyszyły wystawy książek i fotografii.

Wystawa książek Arkadego Fidlera towarzyszyła warsztatom literackim pt. „Dywizjon 303” i „Wyspa Wielkanocna” prowadzonym przez wnuka pisarza Marka Oliwiera Fidlera oraz Stefanię Abbasovą z Muzeum- Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera.

Wystawa fotograficzna „Kazimierz dawniej i dziś” towarzyszyła spotkaniu autorskiemu z Panią Wandą Michalak promującemu najnowszą książkę pisarki.

Projekt opracowały i koordynowały: Małgorzata Józefacka i Barbara Dzikoń.

„Podróże z książką” to jeden z trzech zwycięskich projektów Konkursu na Inicjatywy Oddolne
w ramach zadania „Słowa mają moc” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025.