Polsko-ukraińska współpraca między szkołami

W dniach 9 – 11 grudnia 2017 roku delegacja naszej szkoły: pan dyrektor Janusz Raczkiewicz, pani Anna Stefanek, pani Iwona Majewska, pan Marcin Pisula wraz z uczniami Julią Stefanek, Małgorzatą Ścibior, Maciejem Głowackim oraz Walentym Małolepszym, odbyła oficjalną wizytę na teren Ukrainy.

Wyjazd był kolejnym etapem wielopłaszczyznowej współpracy trwającej od kilku lat pomiędzy Kazimierzem a Równem, Łuckiem i innymi miejscowościami Wołynia. Działania Wołyńskiego Rajdu Motocyklowego i Towarzystwa T.O. Sosnowskiego w Równem doprowadziły do: rajdów motocyklowych, sześciu akcji sprzątania polskich cmentarzy na Wołyniu, konferencji naukowych, wystaw plakatów, wyjazdów mieszkańców Kazimierza, wyjazdów piłkarzy, akcji palenia zniczy – Wołyńskie Światełko Pamięci, oraz przedświątecznej pomocy – Kresowa Paczka. Głównym celem wyjazdu było uroczyste podpisanie porozumienia między szkołami: Gminnym Zespołem Szkół w Kazimierzu Dolnym a Rówieńskim Gimnazjum Humanistycznym, Placówką Komunalną – Tuczyńskim Centrum Szkolno – Rehabilitacyjnym, Zespołem Szkolno – Wychowawczym Nowomałyńska Szkoła Ogólnokształcąca I – II stopnia – przedszkolna placówka edukacyjna im. Tomasza Oskara Sosnowskiego, Młynowskim Gimnazjum Humanistycznym oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej 205. rocznicy urodzin T.O. Sosnowskiego (polskiego rzeźbiarza, uczestnika powstania listopadowego) w kościele w Ostrogu. Gościem honorowym obu uroczystości był biskup diecezji łuckiej Witalij Skomarowski. W trakcie pobytu uczestniczyliśmy w IV Międzynarodowym Turnieju Pływackim im. Witalija Makarchuka w Równem. Zawody uświetnił występ artystyczny uczniów, którzy prezentowali swoje umiejętności muzyczne i gimnastykę akrobatyczną w wodzie. Wzruszył nas występ Katarzyny Kowalczuk, uczennicy klasy VI, która zaprezentowała hymn Polski na saksofonie. Zwiedziliśmy także szkołę, zabytki miasta, w tym cmentarz z grobami polskich legionistów. W niedzielę uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w rówieńskim kościele św. Piotra i Pawła, następnie wyjechaliśmy do Tuczyna, tam zwiedziliśmy cmentarz katolicki, zniszczony kościół oraz szkołę. Nasze dzieci integrowały się podczas różnorodnych rozgrywek sportowych. Rywalizacja odbywała się m.in. w drużynach mieszanych. Najważniejszym punktem naszego programu był wyjazd do Ostroga, gdzie na zamku książąt Ostrogskich, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dyrektorów szkół, dotyczącego współpracy polsko – ukraińskiej. Zakres form współpracy: wymiana młodzieży i pracowników szkoły, kultura i sport, organizacja letniego wypoczynku uczniów, doskonalenie nauki języków (polskiego i ukraińskiego), realizacja wspólnych projektów. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Łuck. Szczególne podziękowania składamy panu Jarosławowi Kowalczukowi – prezesowi Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego im. T.O. Sosnowskiego w Równem za organizację, pomoc i opiekę podczas naszego pobytu. Pragniemy również złożyć podziękowania naszym darczyńcom: Urzędowi Miasta w Kazimierzu Dolnym, Starostwu Powiatowemu w Puławach, pani Agnieszce Głowackiej, pani Beacie Rosłoniec, panu Robertowi Bieńkowi oraz panu Cezaremu Wojtanowiczowi. Podczas pobytu zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, poznaliśmy historię, tradycje, wymieniliśmy się doświadczeniami i wrażeniami. Wyjazd dał nam nadzieję na początek owocnej współpracy.