Dnia 10 października 2013 roku w Gminnym Zespole Szkół, Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego miała miejsce wielka uroczystość.

To dzisiaj uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów tej szkoły. Dla pierwszoklasistów był to dzień niezwykły, do którego przygotowywali się już od miesiąca. Zadanie nie było łatwe. Dzieci musiały przekonać o swojej gotowości bycia uczniem nie tylko licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli i starszych kolegów, ale też Duszków – Żaków, pilnie strzegących porządku w szkole. Pierwszaki bardzo się starali, śpiewali, grali na instrumentach, tańczyli i pięknie recytowali wiersze. Wykazali się też wiedzą o swoim kraju, mieście, w którym mieszkają i patronie szkoły. W części oficjalnej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie pan dyrektor Jerzy Arbuz czarodziejskim piórem dokonał pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Następnie bohaterowie dzisiejszego dnia otrzymali dyplomy i upominki. Na zakończenie wystąpił zespół Mini Nutki. Po oficjalnej uroczystości dzieci udały się do sali na przygotowaną przez rodziców słodką niespodziankę.