Dnia 11 października 2013 roku, w naszej Szkole obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej powszechnie zwane Dniem Nauczyciela.

Odbyły się uroczyste apele przygotowane przez uczniów klas młodszych i starszych Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w czasie których uczniowie składali życzenia i dziękowali za trud pracy pedagogicznej. Z okazji tego Święta listy gratulacyjne skierowali do nas pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty i pan Włodzimierz Karpiński minister skarbu, poseł Ziemi Puławskiej. Życzenia owocnej pracy oraz podziękowanie za dotychczasowy trud wychowania i nauczania złożył również pan Grzegorz Dunia burmistrz Kazimierza Dolnego. Z okazji Święta Edukacji Narodowej Nagrodą Dyrektora uhonorowani zostali pracownicy i nauczyciele Gminnego Zespołu Szkół:

pan Marian Jędruch, pani Elżbieta Kuzioła, pani Marianna Lasota, pani Jolanta Markowska, pani Lidia Grabczak, pani Elżbieta Markowska, pani Joanna Fosiewicz, pani Anna Stefanek, pani Agnieszka Skrzypczak, pani Agnieszka Wawrzycka, pani Stanisława Kulig, pani Anna Tuźnik. Nagrodą Burmistrza uhonorowany został pan Jerzy Arbuz.

Z okazji jubileuszu pracy zawodowej gratulacje i życzenia przyjęli następujący pracownicy i nauczyciele Gminnego Zespołu Szkół:

  • pani Anna Stefanek 20 lat pracy zawodowej,
  • pani Lucyna Kowalczyk 25 lat pracy zawodowej,
  • pani Monika Kubiś – Arbuz 25 lat pracy zawodowej,
  • pani Elżbieta Markowska 30 lat pracy zawodowej,
  • pani Marianna Lasota 30 lat pracy zawodowej,
  • pani Zofia Solan 30 lat pracy zawodowej,
  • pani Stanisława Kulig 35 lat pracy zawodowej,
  • pani Anna Tuźnik 35 lat pracy zawodowej.

Wszystkim pracownikom i nauczycielom Szkoły składamy gratulacje i życzymy dalszej owocnej pracy w kształtowaniu kolejnych pokoleń młodych Polaków.