Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 wszyscy uczniowie z klas I-VIII Szkoły Podstawowej otrzymują w szkole darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Podręczniki są własnością szkoły i są wypożyczane uczniom na jeden rok szkolny we wrześniu.

Uczniom, którzy uczęszczają na religię informacje o podręcznikach przekażą uczący księża na lekcjach organizacyjnych.