Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 wszyscy uczniowie z klas I-VIII Szkoły Podstawowej otrzymują w szkole darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Podręczniki są własnością szkoły i są wypożyczane uczniom na jeden rok szkolny we wrześniu.

Uczniom, którzy uczęszczają na religię informacje o podręcznikach przekaże uczący ksiądz na lekcjach organizacyjnych.