Erasmus+ / Klikam z głową


17 października w naszej szkole gościli przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

UKE poprzez profilaktykę i edukację pomaga uświadomić nie tylko młodych użytkowników serfujących w sieci, ale także nauczycieli, opiekunów i  rodziców.

Uczniowie doskonale odnajdują się w kolorowym świecie Internetu, błyskawicznie się uczą. Jednocześnie są ufne i nie mają wykształconych mechanizmów obronnych, które pozwalają na identyfikację zagrożeń i oparcie się pokusom wirtualnego świata.

Lekcje z dziećmi pokazały, że zdecydowana większość uczniów szkoły podstawowej, ma swoje smart fony  i regularnie korzysta z Internetu – niestety często bez nadzoru rodziców. Rodzice pozwalając na to zapewniają dzieciom rozrywkę ale zapominają, że może to być niebezpieczne.

Nie unikniemy postępu i rozwoju technologii, ale musimy pamiętać by zabezpieczyć urządzenia naszych dzieci np. poprzez specjalne oprogramowanie typu kontrola rodzicielska, czy blokada usług.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Zdobyli nową wiedzę, którą podzielą się ze swoimi rówieśnikami. Dowiedzieli się czego unikać w sieci i że nie należy podawać tam swoich danych.