Co sprawia, że jesteśmy lepszymi rodzicami?

Okazywanie dziecku miłości – kształtowanie dziecku poczucia bezpieczeństwa, okazywanie akceptacji.

Uważne słuchanie tego, co dziecko chce nam o sobie powiedzieć – bycie otwartym na potrzeby dziecka.

Wyznaczanie granic, których dziecko nie powinno przekraczać – ustalenie zasad i obowiązków dla wszystkich członków rodziny oraz podziału ról.

Poczucie humoru – doskonały sposób na rozładowanie trudnych sytuacji.

Postrzeganie świata z perspektywy dziecka – empatia.

Dostrzeganie sukcesów dziecka – wzmacnianie dziecka, budowanie jego poczucia własnej wartości, rozwijanie jego zdolności, umiejętności.

Pozwolenie dziecku na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw rodzinnych – branie pod uwagę rodzaju decyzji i odpowiedzialności za nie.

Ustalenie porządku dnia – dobra organizacja dnia.

Konsekwencja – autorytet rodzica w oczach dziecka, bycie wiarygodnym i rzetelnym.

Pamiętanie o własnych potrzebach i przyjemnościach – zasłużony relaks i wzmocnienie samego siebie.

Empatia – w psychologii zdolność odczuwania stanów psychicznych innych istot (empatia emocjonalna), umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza). Osoba nie posiadająca tej umiejętności jest „ślepa” emocjonalnie i nie potrafi ocenić ani dostrzec stanów emocjonalnych innych osób. Silna empatia objawia się między innymi uczuciem bólu wtedy, gdy przyglądamy się cierpieniu innej osoby, zdolnością współodczuwania i wczuwania się w perspektywę widzenia świata innych ludzi.