Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w 2023 roku”

Całkowita wartość zadania: 43 750 zł
Wartość dofinansowania: 35 000 zł

W związku z realizacją w 2023 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” dla Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym zakupiono sprzęt, pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupiono pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.