Szkolny Dzień Matematyki

6 czerwca obchodziliśmy Szkolny Dzień Matematyki.

U C H WA Ł A

 S E N A T U   R Z E C Z Y P O S P O L I T E J   P O L S K I E J

z dnia 20 grudnia 2018 r. ustanawiająca rok 2019 Rokiem Matematyki

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa, ustanawia rok 2019 Rokiem Matematyki.

MARSZAŁEK SENATU

Stanisław KARCZEWSKI

 

W odpowiedzi na Uchwałę Senatu Rzeczypospolitej z dnia 20 grudnia 2018 roku ustanawiającej rok 2019 rokiem matematyki, nasza szkoła podejmuje działania, które mają na celu zapoznanie uczniów z zasługami polskich matematyków dla światowej nauki i ukazanie roli tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa.

Na ściennej gazetce w pracowni matematycznej można przeczytać o Stefanie Banachu – genialnym polskim matematyku znanym na całym świecie oraz trzech znakomitych matematykach Marianie Rejewskim, Jerzym Różyckim i Henryku Zygalskim, którzy rozkodowali system szyfrowania niemieckiej maszyny kodującej Enigma, co zdaniem wielu historyków przyspieszyło o parę lat zakończenie II wojny światowej i uratowało wiele istnień ludzkich.

6 czerwca 2019 roku obchodziliśmy Szkolny Dzień Matematyki. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w egzaminie na Eksperta Tabliczki Mnożenia, w internetowym quizie matematycznym – Kahoot, turnieju matematycznym „Jeden z dziesięciu”, konkursie na Mistrza SUDOKU oraz grze planszowej „Matematyczny chińczyk”.