Zamawiający – Gminny Zespół Szkół z siedzibą w Kazimierzu Dolnym ul. Szkolna 1 informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na „Najem pomieszczeń i wyposażenia kuchni oraz prowadzenie stołówki w Gminnym Zespole Szkól w Kazimierzu Dolnym”, w wymaganym terminie, tj. do 3 czerwca 2019 r. do siedziby zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego konkurs został unieważniony.

Zawiadomienie o unieważnieniu – pdf