„Człowiek w niewoli staje się jak ptak, któremu połamano skrzydła.
Taki ptak najczęściej umiera.”

Maria Rutkowska-Kurcyusz, nr obozowy 12062  

Sukces Barbary Cecylii Paluch w półfinale IX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego  „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”

16 marca w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie odbył  się  IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück” pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP.  W  półfinale wzięli udział uczniowie  klas VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Poziom recytacji był bardzo wysoki, dobór repertuaru wyjątkowo interesujący.

Organizatorem  Konkursu jest  IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Główne cele konkursu: popularyzacja twórczości poetek obozowych oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień, zapoznanie z losami więźniarek, aby pamięć o ich martyrologii przetrwała w pamięci kolejnych pokoleń, zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem kraju i narodu, propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości do Ojczyzny, kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa, promowanie utalentowanej młodzieży. Podstawę do ogłoszenia konkursu stanowi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück.  Warto też wspomnieć, że 30 kwietnia mija kolejna rocznica wyzwolenia obozu w Ravensbrück.                                                        

Naszą szkołę w półfinale konkursu godnie reprezentowały Barbara Cecylia Paluch  oraz Laura Pema Muszyńska, uczennice klasy VIII B, które niejednokrotnie osiągały  sukcesy m.in. w konkursach recytatorskich, pięknego czytania.  Miło nam poinformować,  że wśród uczniów klas VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych  Basia  zdobyła Wyróżnienie. Jesteśmy dumni z kolejnego sukcesu Basi. Gratulujemy dziewczętom świetnego występu i życzymy kolejnych powodów do satysfakcji.

Dziękujemy Organizatorom, Jury, a przede wszystkim młodym recytatorom, którzy oddali hołd ofiarom zamęczonym w niemieckim obozie oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu – Świadkom Historii. Młode pokolenie coraz mniej wie o tych strasznych czasach. Powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie im należytego miejsca w historii, podkreślając ich patriotyzm, heroiczną walkę o zachowanie człowieczeństwa  w skrajnie trudnych warunkach.