W trosce o dobry klimat szkoły i rozwijanie pozytywnej komunikacji społecznej nasza szkoła przystąpiła w marcu do projektu Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”, który jest współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W ramach tego projektu zostaliśmy przyjęci do programu „Komunikacja bez przemocy” i „Mediacje w edukacji” .

Komunikacja bez przemocy czyli NVC w szkole to program, który ma na celu wspieranie i rozwijanie klimatu sprzyjającego zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.

Mediacje szkolne i rówieśnicze to niezbędny system rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trudnych i kryzysowych w każdej placówce edukacyjnej i wychowawczej, która chce zbudować klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu młodzieży.

W ramach programu NVC w szkole rodzice i nauczyciele mogą uzyskać bezpłatnie:

 • certyfikacyjne szkolenia online zgodne z wymogami MEiN, MS i RPD (zakres podstawowy i rozszerzony);
 • szkolenia stacjonarne lub online dla rad pedagogicznych dotyczące znaczenia NVC w procesach wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych;
 • szkolenia stacjonarne lub online dla rodziców;
 • dostęp do mini kursów tematycznych dla rodziców w formie online;
 • specjalistyczne konsultacje (specjaliści nvc, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy);
 • udział w dedykowanych konferencjach i wydarzeniach specjalnych;
 • stałą opiekę w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i technicznym.

W ramach programu mediacje w edukacji nauczyciele i chętni uczniowie mogą uzyskać:

 • certyfikacyjne szkolenia online zgodne z wymogami MEiN, MS i RPD (zakres podstawowy i rozszerzony);
 • szkolenia stacjonarne lub online dla rad pedagogicznych dotyczące kroków wdrażania mediacji szkolnych i rówieśniczych jako elementu działań wychowawczo-profilaktycznych placówki;
 • szkolenia dla chętnych opiekunów mediacji i mediatorów szkolnych;
 • warsztaty dla Szkolnych Klubów Mediacji;
 • dostęp do mini kursów tematycznych dla młodzieży w formie online;
 • specjalistyczne konsultacje (certyfikowani mediatorzy, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy);
 • udział w dedykowanych konferencjach i wydarzeniach specjalnych;
 • stałą opiekę w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i technicznym.

Dostęp do platformy szkoleniowej: nvcwszkole.pl