Z przyjemnością  informujemy, że Zuzanna Walewska, uczennica klasy 7, wzięła udział w 41. Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim poezji Józefa Czechowicza i poetów lubelskiej grupy „Reflektor” pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Organizatorami konkursu są  Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza  oraz  Fundacja Teatrikon w Lublinie.                                                                                                                             

Cele konkursu: przybliżenie młodzieży twórczości Józefa Czechowicza i poetów lubelskich związanych z czasopismem i grupą „Reflektor, inspirowanie poszukiwań repertuarowych i głębszej refleksji nad tekstem literackim, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów. W konkursie wojewódzkim wzięło udział 21 recytatorów klas 7 i 8 szkół podstawowych, szkół  ponadpodstawowych i  placówek wychowania pozaszkolnego.  Dziękujemy Organizatorom, Jury, Uczestnikom za współtworzenie miłej atmosfery spotkania. Jest ona podstawowym warunkiem dzielenia się doświadczeniem, myślą, obserwacją i wrażeniem w sztuce scenicznego mówienia.                                                                                                                                                      

 Cieszy fakt, że Zuzia  w oryginalny i umiejętny sposób oddała nostalgiczny a zarazem katastroficzny charakter utworów. Swoją interpretacją wierszy przeniosła nas do świata samych autorów doświadczonych  przez życie, których  wrodzona i nabyta  wiedza emanuje w prostych,  pozbawionych patosu słowach – mądrym spokojem i duchowym wyciszeniem. Jesteśmy dumni z Zuzi, która od lat rozwija z powodzeniem  swoje różnorodne talenty m.in. recytatorski i  plastyczny. Dziękujemy  za chęć udziału, zaangażowanie w przygotowanie do konkursu oraz godne reprezentowanie szkoły. Życzymy powodzenia w kolejnych konkursach, a przede wszystkim wytrwałości w rozwijaniu zainteresowań.