XIX edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego

Patrycja Oroń, uczennica klasy VIII wzięła udział w Festiwalu Herbertowskim – kategoria fotograficzna.

Ideą festiwalu jest popularyzowanie postaci i twórczości wybitnego polskiego poety – Zbigniewa Herberta. Organizatorem konkursu jest XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. Inicjatywa podjęta przez szkołę niosącą imię poety, zmierza do tego, by „piękno i mądrość utworów Zbigniewa Herberta stały się pretekstem do doskonalenia sztuki mówienia oraz do szukania środków wyrazu odbiorcy dzieła literackiego w innych dziedzinach sztuki”. Cieszymy się, że wśród uczniów naszej szkoły są tacy, którzy obcują z mądrą i dotykającą najważniejszych problemów egzystencjalnych poezją Herberta. Patrycja wykonała fotografię inspirowaną wierszem „Dom”. Jury przyznało jedną nagrodę w kategorii uczniów klas VIII i gimnazjum. Dziękujemy i gratulujemy nie tylko za zaangażowanie przy rozpowszechnianiu poezji, ale przede wszystkim za inwestowanie we własne pasje. To jest dowód odwagi, o jaką apelował i którą cenił poeta m.in. w wierszu „Przesłanie Pana Cogito”, w którym zawarł swoisty kodeks etyczny: „idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch
ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo
bądź odważny…
Bądź wierny Idź”
Poniżej prezentujemy prace Patrycji i wiersz, którym się inspirowała.

„Dom” Zbigniew Herbert
Dom nad porami roku
dom dzieci zwierząt i jabłek
kwadrat pustej przestrzeni
pod nieobecną gwiazdą

dom był lunetą dzieciństwa
dom był skórą wzruszenia
policzkiem siostry
gałęzią drzewa

policzek zdmuchnął płomień
gałąź przekreślił pocisk
nad sypkim popiołem gniazda
piosenka bezdomnej piechoty

dom jest sześcianem dzieciństwa
dom jest kostką wzruszenia

skrzydło spalonej siostry

liść umarłego drzewa