150 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Dnia 20 stycznia 2013 roku delegacja uczniów Gminnego Zespołu Szkół wraz z nauczycielami wzięła udział w obchodach 150 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

Poczty sztandarowe oraz członkowie chórów – Canto i Cantare wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę oraz oddali hołd Powstańcom Styczniowym przy płycie pamiątkowej powstańców styczniowych z 1863 roku na starym cmentarzu przy Kościele Parafialnym.

Powstanie Styczniowe w Kazimierzu Dolnym.

Noc z 22 na 23 stycznia 1863 roku została wyznaczona na termin wybuchu antycarskiego, zbrojnego powstania narodowego. Dowództwo w Lubelskiem objął Leon Frankowski (1843 – 1863). Utworzono okręg kazimierski obejmujący także Puławy z Instytutem Politechnicznym i Rolniczo – Leśnym, z którego do Powstania przystąpiło 400 studentów. Na czele zgrupowania kazimierskiego stanął Antoni Zdanowicz, były oficer Armii Carskiej, Burmistrz Markuszowa. Od 22 – 23 stycznia Kazimierz był centralnym punktem dowodzenia w województwie Lubelskim i głównym miejscem koncentracji powstańców. Ich stan liczebny wynosił około 700. Kawaleria liczyła 50 koni. Głównym organizatorem wojskowym był komisarz Leon Frankowski. Wobec braku uzbrojenia i zbliżania się kolumny wojska rosyjskiego część powstańców przeprawiła sie promem przez Wisłę. Pozostali, po schronieniu się w lasach koło Polanówki, przeprawili sie 2 lutego i rozłożyli obozem w pobliżu Solca. Następnie przemaszerowali do Lipska, Krępy, Tarłowa, Ożarowa, Zawichostu, Sandomierza, Słupczy. 8 lutego pod Słupczą i Dwikozami powstańcy zostali rozbici przez Rosjan, tracąc stu zabitych (straty Rosjan – 3 rannych). Leon Frankowski, ciężko ranny, wzięty do niewoli, został powieszony 16 czerwca 1863 roku w Lublinie. W Powstaniu uczestniczył administrator parafii kazimierskiej, ks. Mateusz Serwiński (1816 – 1890), a także Reformaci kazimierskiego klasztoru: o. Leon Głowacki – kapelan zgrupowania kazimierskiego, o. Roch Jaśkiewicz – gwardian, o. Jakub Burzyński, brat Symeon Czerniakowski – furtian, o. Bonawentura Czerniawski.

25 lutego 1917 roku na starym cmentarzu pod zamkiem odbyła się uroczystość poświęcenia płyty pamiątkowej powstańców 1863 roku.

24 stycznia 1999 roku w Kazimierskiej farze została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa powstańców 1863 roku z Kazimierza Dolnego.