75 Rocznica „Krwawej Środy”

W 75 rocznicę „Krwawej Środy”, jak co roku, w Kazimierzu odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed lat. Rozpoczęła je Msza Święta odprawiona w Klasztorze o. Franciszkanów.

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości

to cytat Józefa Piłsudskiego przywołany przez O. Gwardiana podczas kazania.

W uroczystości udział wzięła delegacja z naszej szkoły dyrekcja, nauczyciele i uczniowie.

Julia Stefanek ucz. kl. VII odczytała rys historyczny dotyczący wydarzeń „Krwawej Środy” w Kazimierzu i okolicach przygotowany przez Pana Marcina Pisulę, nauczyciela historii w Gminnym Zespole Szkół.

Pan dyrektor Janusz Raczkiewicz wraz z delegacją uczniów złożył wieniec pod pomnikiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej.

18 listopada 1942 roku zginęło ponad 150 mieszkańców Kazimierza Dolnego, Bochotnicy, Zbędowic i Parchatki. Ponad 300 mężczyzn wywieziono do więzienia na Zamku w Lublinie a stamtąd do Auschwitz, Ravensbrück, Sachenhausen, Buchenwald i in. Nielicznym udało się wrócić z obozów koncentracyjnych, niektórzy zmarli z głodu, chorób inni zostali rozstrzelani.

Więcej informacji o tych wydarzeniach w książce Aliny Ewy Gałan pt. „Tragiczny Listopad 1942 roku. »Krwawa Środa« na lubelskim Powiślu” dostępnej w bibliotece szkolnej

oraz na stronach internetowych:

http://www.wkazimierzudolnym.pl/ofiary-krwawej-srody-w-oswiecimiu.html

http://www.wkazimierzudolnym.pl/krwawa-sroda-w-kazimierzu-i-na-powislu.html

http://www.wkazimierzudolnym.pl/krwawa-sroda-18-listopada-1942.html

http://www.wkazimierzudolnym.pl/u-koziorowska-krwawa-sroda.html

http://www.wkazimierzudolnym.pl/krwawa-sroda-w-bochotnicy.html

http://www.brulion-kazimierski.pl/index.php?s=1014&t=47