W dniach 9 – 10 maja 2016r uczniowie klas II i III gimnazjum uczestniczyli w kolejnej edycji programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”.

Adresatami programu była młodzież, nauczyciele i rodzice. Program ten uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Trenerzy zachęcali młodych ludzi do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów pokazał młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim było głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. W programie został wykorzystany cały wachlarz różnorodnych metod pracy z grupą. Były to udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzyka. Były też dynamiczne ćwiczenia, do których zgłaszali się ochotnicy – nagradzani za udział nie tylko brawami, ale także prezentami. Humor przeplatał się z poważnymi treściami w sposób, który dawał młodzieży chwile wytchnienia i odreagowania. Ważnym elementem programu był festiwal twórczości młodzieży. Chętni uczniowie z dnia na dzień przygotowali plakaty oraz prezentacje komputerowe na temat:, „Stop pornografii”, „Jak radzić sobie z tygrysem złości” i moje zasady. Młodzież była bardzo zaangażowana i aktywna. Bardzo pozytywnie wypowiadali się o programie, o profesjonalnym podejściu prowadzących. Jednym z celów programu jest odczarowanie przekazu mediów oraz stylu życia celebrytów. Archipelag Skarbów ® umacnia w młodzieży przekonanie, że najważniejsi przewodnicy, od których mogą się wiele nauczyć w życiu, są wokół nich. Po zakończeniu programu młodzież może korzystać ze specjalnej strony internetowej.

Archipelag Skarbów łączy w sobie trzy najważniejsze cechy dobrej profilaktyki:

1. Wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodzieży świata wartości.

2. Jest atrakcyjny dla młodzieży.

3. Należy do nielicznej grupy programów skutecznych (co zostało udowodnione w badaniach naukowych.

Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).