Uczniowie klas siódmych uczestniczyli w bardzo ciekawej lekcji historii w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki. Uczniowie zwiedzali wystawę pana Krzysztofa Strzeleckiego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864” oraz uczestniczyli w prelekcji. Po wystawie oprowadzał sam autor wystawy pan Krzysztof Strzelecki oraz dyrektor Domu Kultury.