Dziękujemy właścicielom galerii z ul. Lubelskiej, którzy zorganizowali zbiórkę materiałów plastycznych oraz wszystkim darczyńcom za dary. Uczniowie z Ukrainy  będą korzystali  z nich na lekcjach plastyki i zajęciach świetlicowych zorganizowanych przez naszą szkołę.

Życzymy małym twórcom sukcesów na polu sztuki, przyjemności tworzenia i pozytywnych wrażeń, wierząc że poprzez sztukę można zmienić  trudne emocje w radość. Dziękujemy darczyńcom – ufamy  że dobro powraca.