Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017 roku odbyły się apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

Dzień ten uznaje się za święto pracowników oświaty.

W tym uroczystym dniu uczniowie w przedstawieniach wcielili się w role nauczycieli. Chór szkolny dedykował wszystkim pracującym w naszej szkole piękny koncert, natomiast uczniowie klasy 3 A gimnazjum uhonorowali pracowników gimnazjum Oscarami, za ich wybitne osiągnięcia. Pan Dyrektor Janusz Raczkiewicz wręczył Nagrody Dyrektora paniom Annie Podrażce, Iwonie Majewskiej, Anicie Lasek i Iwonie Pisuli. Nagrodę Burmistrza w tym roku otrzymała pani Monika Kubiś-Arbuz. Były życzenia, uśmiechy, kwiaty i piosenki.