Dzień Wiosny

Serdeczne podziękowania dla wszystkich Rodziców, którzy zaangażowali się w przygotowanie i zrealizowanie Święta Powitania Wiosny w naszej szkole.

Szczególne podziękowania składamy Przewodniczącej Rady Rodziców – Pani Elżbiecie Znój-Daciuk.