58 uczniów klas III przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Testy rozwiązywane przez uczniów są kodowane, a sprawdzają je egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. W środę 23 kwietnia odbył się egzamin w części humanistycznej (historia, wos, język polski), w czwartek 24 kwietnia odbędzie się część matematyczno – przyrodnicza (chemia, biologia, fizyka, geografia, matematyka), a w piątek 25 kwietnia odbędzie się część językowa na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Uczniowie gimnazjum wybrali język angielski. Wyniki egzaminu będą znane w połowie czerwca 2014 roku tuż przed wakacjami.