Egzamin gimnazjalny

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy egzamin gimnazjalny.

Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

  • poziom podstawowy – godz. 9:00
  • poziom rozszerzony – godz. 11:00

Wyniki egzaminu gimnazjalnego poznamy 14 czerwca 2019 roku.  21 czerwca uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu.