I edycja Międzyszkolnego Konkursu Teatralnego pt. „English on stage” odbyła się 15 kwietnia tego roku.

Konkurs został zorganizowany we współpracy ze szkołą językową Rosetta, a uczestnikami byli uczniowie klas I-III z naszej szkoły, Szkoły Podstawowej z Rzeczycy, Skowieszynka, Wąwolnicy i grupa dzieci ze szkoły językowej Rosetta w Kazimierzu Dolnym. Głównym celem konkursu była nauka języka angielskiego poprzez wykorzystanie różnorodnych talentów oraz naturalnych zdolności dzieci do naśladowania i ekspresji.

Występy oceniało jury, w którego skład weszły panie: Alicja Kutnik-Boberska, Ewa Wolna i Sabina Sarna. Jury oceniało występy bardzo merytorycznie biorąc pod uwagę zarówno sceniczną ekspresję, wymowę, scenografię, stronę muzyczną i wartości kulturowe. W kategorii najlepsza scenografia zwyciężyła klasa II ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Skowieszynku w przedstawieniu The moon is in the river. Decyzją jury najlepiej śpiewały dzieci z klasy III Gminnego Zespołu Szkół w przedstawieniu Run, run, run. Wartości kulturowe najlepiej przedstawiła grupa uczniów z klas I-III ze Szkoły Językowej Rosetta, w przedstawieniu Jack, Jill and the big homework. Najlepszy scenariusz stworzyła grupa ze Szkoły w Rzeczycy – About school and children i uczniowie ze Szkoły w Wąwolnicy – Thief in Museum Madame Tussaund. Najlepszym aktorem został Jan Osowski, aktorką Karolina Adamowicz. Nagrodę w kategorii najlepszy kostium zdobyła Marta Zając. A publiczność zebrana w sali konferencyjnej Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza przyznała swoją nagrodę przedstawieniu Run, run, run. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomogli nam w zorganizowaniu całej imprezy. Wszystkim grupom i ich opiekunom gratulujemy!