W dniach od 19 listopada do 3 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej i Gimnazjum zostanie przeprowadzona ewaluacja problemowa.

Zgodnie z Planem nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 201/2016, ewaluacja problemowa dotyczyć będzie zakresu wymagań:„Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ewaluacja to obserwacje wybranych zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum, ankiety do uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wywiady, z uczniami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi i dyrektorem szkoły.

Ewaluacja zostanie przeprowadzona przez wyznaczony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zespół wizytatorów.

Na podstawie zebranych danych zostanie sporządzony Raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.