Video kronika Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym, która w roku szkolnym 1995/1996 brała udział w ogólnopolskim konkursie pt.: „Fair Play w wychowaniu dzieci i młodzieży”. Szkoła zdobyła II wyróżnienie.