5 maja odbył się finał międzyszkolnego (gminnego) konkursu z okazji Dnia Ziemi 2022 „Czy znasz rośliny wokół siebie?”. Jego głównym organizatorem był Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, a organizatorem szkolnym p. Lucyna Kowalczyk. Cele konkursu to: kształtowanie wśród uczestników świadomości ekologicznej, wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, zainteresowanie uczniów bogactwem świata przyrody, szczególnie najbliższej okolicy, oraz zachęcenie do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy. Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach wiekowych: I. klasy IV-VI oraz II. klasy VII-VIII. Obejmował dwa etapy: eliminacje szkolne i finał. Do drugiego etapu zakwalifikowali się uczniowie: Katarzyna Kobiałka i Zuzanna Walewska z kl. VI oraz Kuba Matusiak z kl. VII a i Zuzanna Stelmach z kl. VIII b. Na poszczególnych etapach uczniowie musieli wykazać się umiejętnością rozpoznawania gatunków roślin. Podczas finału, który odbył się w siedzibie Oddziału Przyrodniczego, uczniowie wzięli również udział w warsztatach przyrodniczych, w trakcie których ozdabiali bawełniane torby przyrodniczymi motywami. Naszym uczniom szczególnie gratulujemy sukcesów w finale konkursu! W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Walewska, a drugie Katarzyna Kobiałka.