Tak jak w latach ubiegłych na przełomie listopada i grudnia w naszej szkole trwała akcja „Góra Grosza”, czyli zbiórka monet dla dzieci i młodzieży przebywających m.in. w domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W poszczególnych klasach odpowiedzialni za zbiórkę byli samorząd klasowy wraz z wychowawcą. Nad całością pieczę sprawowały p.Agnieszka Skrzypczak i p.Monika Pielak. W tym roku zebraliśmy 422,50 zł.- było to 11.676 monet.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za pomoc w przeprowadzeniu „Góry Grosza”. W szczególności p. Dorocie Głos i klasie czwartej, która zebrała aż 121,21 zł. (5286 monet).

Szkoła Podstawowa:

klasa IV 121,21 zł. – 5286 monet

klasa V 74,37 zł. – 680 monet

klasa VI 68,18 zł. – 802 monety

Gimnazjum:

klasa I a 15,34zł. – 559 monet

klasa I b 21,26 zł. – 615 monet

klasa II a 62,19 zł. – 1063 monety

klasa II b 41,15 zł. – 1972 monety

klasa III a 12,23 zł. – 529 monet

klasa III b 9,84 zł. – 270 monet